سهامداران

ردیف نام شرکت تعداد سهام درصد سهام
۱ شرکت سرمایه گزاری صبا جهاد ۱۴۹,۱۸۴,۷۵۱ ۹۹/۱۹ %
۲ سازمان سرمایه گذاری گسترش و صنعت ۱۷۵,۸۰۹ ۰/۱۷ %
۳ شرکت سهامی عام پیچک ۱۱,۸۲۹ ۰/۰۱ %
۴ سایر سهامداران ۶۲۷,۶۱۱ ۰/۶۳ %
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰ %

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.