افزایش بالاترین سطح مصرف ویتامین دی و کلسیم

افزایش بالاترین سطح مصرف ویتامین دی و کلسیم

سازمان ایمنی غذا اتحادیه اروپا (EFSA) اعلام کرد؛

افزایش بالاترین سطح مصرف ویتامین دی و کلسیم

بر اساس آخرین بازنگری سازمان ایمنی غذای اتحادیه اروپا (EFSA) حد مصرف ویتامین دی و کلسیم به شرح زیر می باشد:

بالاترین حد مصرف ویتامین دی برای نوجوانان و بزرگسالان از ۵۰ میکروگرم در روز به ۱۰۰ میکروگرم افزایش و برای کودکان سنین ۱۰-۱ سال از ۲۵ میکروگرم در روز به ۵۰ میکروگرم افزایش یافته است .

بالاترین حد مصرف کلسیم بر اساس یافته های جدید برای بزرگسالان ۲۵۰۰ میلی گرم در روز می باشد.  قبلا میزان مصرف کلسیم برای بزرگسالان و نوجوانان ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ میلی گرم در روز بود.

در حالی که شیر و فرآورده های شیری به عنوان یک منبع غنی و ماده ای غیر قابل جایگزین برای تامین کلسیم مورد نیاز بدن می باشد، مصرف سرانه آن در کشور بسیار پایین تر از حد استاندارد می باشد. بر اساس آمارها میانگین مصرف شیر در کشور سالانه ۹۰ کیلوگرم است در حالی که میانگین مصرف  جهانی ۱۵۵ کیلوگرم و  در کشورهای توسعه یافته بیش از ۳۵۰ کیلو گرم در سال می باشد.
 

منابع : WWW.FOODBEV.COM

WWW.IRANDAIRY.IR