اهداف کلان و استراتژی

اهداف کلان و استراتژی

اهداف کلان شرکت صنایع شیر ایران:

اهداف کلان شرکت در جلسه جامع مدیران به ترتیب ذیل اولویت بندی گردید
– حفظ کیفیت محصولات از مرحله تولید تا مصرف کننده نهائی
– تامین رضایت مشتریان (CRM)
– تکمیل سبد مناسب محصولات
– استمرار در تامین به موقع محصولات
– دستیابی به سهم مناسب در بازار
– بهبود و ارتقاء شبکه های توزیع
– ارتقاء دانش بازاریابی و فروش