برگزاری جشنواره R&D پگاه

برگزاری جشنواره R&D پگاه

ولین جشنواره R&D پگاه ۲۰ و ۲۱ خرداد ماه سال جاری در شیراز برگزار می گردد.

این جشنواره نمایشی از نوآوری، خلاقیت  در  تولید ، عرضه محصولات جدید و خود کفایی قطعات فنی شرکت صنایع شیر ایران – پگاه و و جلوه ای ماندگار از توانایی ایران و ایرانی در حوزه اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی  می باشد.