برگزاری مراسم زنگ ورزش و نشاط در هفته کارگر در شرکت صنایع لبنی اراک

برگزاری مراسم زنگ ورزش و نشاط در هفته کارگر در شرکت صنایع لبنی اراک

در تاریخ 97/2/8 به مناسبت هفته کارگر و با حضور جناب اقای آبایی مدیر کل محترم کار و تعاون استان مرکزی وجمعی از معاونین ومدیران ان اداره کل وهمچنین مدیر عامل و تمامی کارکنان شرکت صنایع لبنی اراک ورزش صبح گاهی با شعار ورزش و سلامتی در این واحد تولیدی برگزار گردید که با به صدا درآوردن زنگ ورزش و نشاط همه حاضرین و کارگران به انجام حرکات نرمشی و ورزشی پرداختند .در این مراسم ضمن قدر دانی ویژه از سه نفر از کارکنان خانم این واحد (سرکار خانم مرزبان ، امین و محمدی) توسط مدیرکل کار و تعاون استان مرکزی لوح تقدیر و جوایزی اهداء گردید و همچنین با اهداء شاخه گل به کارکنان این شرکت هفته کارگر را تبریک گفتند.