تاریخچه و اهداف

تاریخچه

شرکت صنایع لبنی اراک (سهامی عام) در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۳۵۵ و با سرمایه ۱۲۰ میلیون ریال منقسم به دوازده هزار سهم با نام ده هزار ریالی به مدت نامحدود تشکیل و در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران تحت شماره ۲۴۷۳۳ ثبت و در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۵۶ به بهره برداری رسیده است .

موضوع اصلی شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه (اجرا و مدیریت طرحهای کشت و صنعت و امور مربوط به آنها ، ایجاد کارخانه شیر پاستوریزه و تولید انواع فرآورده های لبنی و فروش آنها ، ایجاد کارخانه یخسازی و تولید و فروش یخ ، مشارکت در سایر شرکتها که موضوع آنها با فعالیتهای مندرج در اساسنامه منطبق باشد) است.

بر اساس نامه شماره ۳۱۱۳۸ مورخ ۲۲ دیماه ۱۳۵۸ سازمان صنایع ملی ایران و با استناد به نامه شماره ۱۱/۱۲۷۰ مورخ دیماه ۱۳۵۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت مشمول بند « ج » قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران گردید و سپس طبق رأی مورخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۶۴ هیئت پنج نفره موضوع ماده ۲ متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران که طی نامه شماره ۲۷۷۶۶/ه/پ مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۵ ابلاغ گردید ۷/۴۷ درصد از سهام شرکت که بطور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به خانواده بیات بوده مشمول بند « ب » ماده یک قانون حفاظت و

توسعه صنایع ایران تشخیص داده شد و با تبدیل مطالبات بانک کشاورزی به سرمایه ، سهم بانک مذکور از تاریخ ۱ فروردین ۱۳۵۸ به ۲۶/۷۷ درصد و سهم سایر سهامداران (سازمان صنایع ملی، سهامداران خارجی و بانک کشاورزی) ۷۴/۲۲ درصد تعیین گردید.
پیرو پیشنهاد مطروحه نامه شماره ۳۶۸۷/۷۳/د مورخ ۲۸ دیماه ۱۳۷۳ قائم مقام وزیر جهاد سازندگی و به استناد مصوبه مورخ ۱ بهمن ماه ۱۳۷۳ هیئت مدیره بانک کشاورزی در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۷۳ مبایعه نامه ای فیمابین بانک کشاورزی و صندوق تأمین معذوریت از کار و از کارافتادگی و وظیفه اعضاء جهاد کشاورزی منعقد گردید و بر اساس آن بانک کشاورزی کلیه سهام خود و شرکتهای تابعه در شرکت صنایع لبنی به تعداد ۱۵۵ر۱۱۹ سهم ده هزار ریالی با نام را به صندوق تأمین معذوریت از کار و از کارافتادگی و وظیفه اعضاء جهاد کشاورزی واگذار نموده است .
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۰ و بموجب آگهی روزنامه رسمی مورخ ۵/۲/۱۳۸۱ نام شرکت به شرکت صنایع لبنی اراک تغییر یافت.
بموجب آگهی روزنامه رسمی مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۷ نام شرکت به شیرپاستوریزه پگاه اراک تغییر یافت.

چشم انداز

اهداف شركت

توليد پايدار ضمن اجراي برنامه هاي پيش رو
ساماندهي ساختار توليد ، فروش و نيروي انساني
تنوع بخشي محصولات توليدي استريل و پاستوريزه با برند صلا و پگاه
افزايش ظرفيت اسمي محصولات استریل و پنیر
بازسازي زيرساخت هاي فضاي توليدي
افزايش ميزان شير خام ورودي به شركت
قانونمند كردن مبالغ پرداختي به دامداران براي بهاي شير خام خريداري شده از آنان
ايجاد كميسيون هاي مختلف اقتصادي ، برنامه ريزي، خريد، فروش ، اداري و بازرگاني
تهیه آیین نامه های معاملات ، وام کارکنان و کمیته انظباطی
تلاش براي كاهش قيمت مواد اوليه
صادرات محصولات توليدي به كشورهاي عراق و افغانستان و آذربایجان
بازسازي سالن هاي شركت براي تجهيز با ماشين آلات
ايجاد كميته مطالبات براي پيگيري و اقدامات قانونی وصول مطالبات
بازنگري در ليست قيمت محصولات توليدي و به روز كردن آن
افزایش تامین کنندگان مواد بسته بندی و ایجاد رقابت در کاهش خرید مواد اولیه
  • ادامه اجراي اهداف و برنامه هاي سال گذشته براي افزایش توليد و فروش محصولات
  • تكميل سبد توليد و تنوع بخشي به محصولات جديد
  • دریافت مجوز تولید محصولات جدید با برند پگاه و صلا
  • پيگيري و ارتقاء سطح GMP شركت
  • تلاش براي صادرات بيشتر به كشورهای منطقه
  • با توجه به تجهیزات سالن پنیر حلب و خرید دستگاه جدید پیگیری در افزایش فروش و نهایتا افزایش تولید پنیر حلب که توان شرکت تولید 1000 حلب در روز می‌باشد
  • تلاش براي افزايش بهره وری
  • برنامه براي افزايش فروش مویرگی محصولات صلا در استان قم و شهرستان ساوه
  • افزایش بودجه فروش محصولات با برند پگاه