سمپوزیوم های تخصصی صنعت معدن و تجارت با محوریت ” تولید پایدار و مدل کسب و کار “

سمپوزیوم های تخصصی صنعت معدن و تجارت با محوریت ” تولید پایدار و مدل کسب و کار “

انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنعت ، معدن و تجارت برگزار می کند:

سمپوزیوم های تخصصی صنعت معدن و تجارت با محوریت ” تولید پایدار و مدل کسب و کار “

 

انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنعت ، معدن و تجارت  برگزار می کند:

سمپوزیوم های تخصصی صنعت معدن و تجارت با محوریت ” تولید پایدار و مدل کسب و کار ”

انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنعت ، معدن و تجارت  در نظر دارد اقدام به برنامه ریزی و برگزاری سمپوزیوم های تخصصی صنعت معدن و تجارت با محوریت ” تولید پایدار و مدل کسب و کار ” نماید .

 

انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنعت ، معدن و تجارت  در نظر دارد جهت پیگیری نتایج کمیته های تخصصی انجمن که در سال گذشته برگزار گردید اقدام به برنامه ریزی و برگزاری سمپوزیوم های تخصصی صنعت معدن و تجارت با محوریت ” تولید پایدار و مدل کسب و کار ” در تقسیم بندی زیر نماید .

فرآورده های نسوز- خودرو- سرب روی و آلومینیوم – آرد نان ماکارونی – فرآورده های گوشتی -شیر و فرآورده های لبنی – کاشی و سرامیک – کاغذ کارتن و مقوا -ماشین سازی -داروسازی -سیمان و آجر -لاستیک

لذا خواهشمند است جهت ارسال مقاله  با توجه به محورهای سمپوزیوم و زمان بندی از طریق مراجعه به سایت مرجع تحقیق و توسعه کشور www.iranrd.net  اقدام لازم را مبذول نمایید .

محورهای سمپوزیوم های تخصصی

خلق محصولات و خدمات پایدار

طراحی فرایند تولید پایدار

طراحی و توسعه مدلهای کسب و کار پایدار

تبیین فرآیند نوآوری پایدار

توسعه و دستیابی به منابع پایدار

آخرین مهلت دریافت خلاصه مقالات ۲۰ مرداد سال ۹۱ و اعلام پذیرش ۲۵ مرداد سال ۹۱ می باشد.

آخرین مهلت دریافت  اصل مقالات ۲۵ شهریور ، اعلام پذیرش نهایی ۱۵ مهر ماه و آخرین مهلت دریافت نسخه نهایی ۲۵ مهرماه سال ۹۱ می باشد.

مقالات پذیرفته شده در این سمپوزیوم ها جهت درج د رنشریه علمی -ترویجی تحقیق و توسعه صنایع در نظر گرفته خواهد شد.