محصولات ملی و منطقه‌ای

محصولات ملی :

• پنیر باف پاکتی ۵۰۰ گرمی پگاه
• نوشیدنی با طعم آناناس ،پرتقال، هلو، انبه، آلبالو و چندمیوه ۲۰۰ سی سی پاکت چهارگوش ویتانوش

محصولات منطقه ای برند پگاه :

• شیر پاستوریزه بسته بندی نایلونی
• شیر پاستوریزه ESL بسته بندی نایلونی
• شیر بطری شیشه ای ۵۰۰ گرمی
• شیر ESL کم چرب و پرچرب بطری ۱ لیتری
• شیر استریل ساده و طعم دار (کاکائو ، موز) پاکتی چهار گوش ۲۰۰ سی سی
• خامه پاکتی چهارگوش ۲۰۰ سی سی
• پنیر باف پاکتی ۵۰۰ گرمی
• پنیر یواف (آبنمکی) لیوانی ۲۵۰ ، ۴۰۰ و ۵۰۰ گرمی
• پنیر حلب در اوزان ۱۶ کیلویی
• پنیر سطلی ۵/۳ کیلویی
• ماست ۲ کیلویی کم چرب و پرچرب
• ماست لیوانی در اوزان ۷۰۰ گرمی کم چرب و پرچرب
• دوغ پاستوریزه بسته بندی نایلونی
• دوغ پاستوریزه بطری در اوزان ۲۵۰ ، ۱۵۰۰ سی سی
• کشک لیوانی ۵۰۰ گرمی

محصولات منطقه ای برند (صلا):

• شیر پاستوریزه بسته بندی نایلونی
• شیر استریل ساده و طعم دار (کاکائو ، موز و عسل) پاکتی سه گوش ۲۰۰ سی سی
• شیر استریل ساده و طعم دار (کاکائو ، موز و عسل) پاکتی چهار گوش ۲۰۰ سی سی
• خامه و خامه عسل استریل پاکتی چهارگوش ۲۰۰ سی سی
• پنیر باف پاکتی ۵۰۰ گرمی
• پنیر باف لیوانی ۲۵۰ ، ۴۰۰ و ۵۰۰ گرمی
• پنیر یواف (آبنمکی) لیوانی ۲۵۰ ، ۴۰۰ و ۵۰۰ گرمی
• پنیر حلب در اوزان ۱۴ و ۱۶ کیلویی
• پنیر سطلی ۸ کیلویی
• ماست ۲ کیلویی کم چرب و پرچرب
• ماست لیوانی در اوزان ۱۰۰ ، ۱۵۰ ،۴۵۰ و ۷۰۰ گرمی کم چرب و پرچرب
• ماست همزده لیوانی ۷۰۰ گرمی
• ماست موسیر لیوانی در اوزان ۱۰۰ و ۱۵۰ گرمی
• دوغ پاستوریزه بسته بندی نایلونی
• دوغ پاستوریزه بطری در اوزان ۲۵۰ ، ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ سی سی
• دوغ پاستوریزه لیوانی ۲۶۰ سی سی
• کشک لیوانی ۳۸۰ گرمی
• نوشیدنی با طعم های آناناس ،پرتقال، هلو، انبه، آلبالو و چندمیوه ۲۰۰ سی سی پاکت چهارگوش