مدیرعامل هلدینگ غذایی،دارویی وکشاورزی صندوق بازنشستگی کشوری در پگاه اصفهان

مدیرعامل هلدینگ غذایی،دارویی وکشاورزی صندوق بازنشستگی کشوری در پگاه اصفهان

به گزارش روابط عمومی صنایع شیر ایران به نقل از پگاه اصفهان، مدیرعامل هلدینگ صنایع غذایی،دارویی وکشاورزی صندوق بازنشستگی کشوری، رئیس حراست صنایع شیر ایران، مدیر عامل شرکت شیر پگاه تهران و مدیر عامل شرکت بازار گستر پگاه منطقه چهار، دهم دیماه از پگاه اصفهان بازدید و در جمع کارشناسان این شرکت حضور یافتند.

مدیرعامل هلدینگ صنایع غذایی، دارویی و کشاورزی ضمن ابراز خشنودی از حضور در جمع پرسنل شرکت شیر پگاه اصفهان با اشاره به گزارش عملکرد شرکت های هلدینگ در گردهمایی اخیر در مشهد مقدس از عملکرد خوب شرکت پگاه اصفهان تشکر کرد و اظهار داشت: هم افزایی بین مدیر عامل شرکت شیر پگاه اصفهان و مدیر عامل شرکت بازارگستر منطقه چهار و کلیه مدیران و پرسنل این دو شرکت باعث کسب رتبه خوب در بین شرکت های گروه صنایع شیر ایران شده است و با توجه به عملکرد خوب بازارگستر منطقه چهار امیدوار هستیم شاهد پیشرفت های بیشتری باشیم.

علی رومی با اشاره به پتانسیل های موجود در این دو شرکت گفت: تلاش برای ایجاد درک مشترک ساختاری و سازمانی برای ایجاد هم افزایی درون گروهی سرلوحه کارهای صنایع شیر ایران بوده وهمه شرکت های گروه باید با ایجاد همگرایی و تعامل سازنده و با ارتقاء مهارت های فردی و شاخص های بهره وری و خلاقیت دراین جهت گام بردارند.

وی با اشاره به توانمندی های ساختاری و مباحث تولید و توزیع درشرکت صنایع شیرایران(پگاه) بیان کرد: با اتخاذ تدابیر درست و به موقع و توجه به بازارهای داخلی و صادراتی و بهره گیری از روش های روز طراحی و تولید با کیفیت محصول و بازاریابی و فروش، تمام تلاش خود را برای ارتقاء سطح اقتصادی شرکت ها به کارخواهیم بست.