مدیر حراست هلدینگ صنایع غذایی، کشاورزی و دارویی صندوق بازنشستگی کشوری منصوب شد.

مدیر حراست هلدینگ صنایع غذایی، کشاورزی و دارویی صندوق بازنشستگی کشوری منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی صنایع شیر ایران به نقل از هلدینگ صنایع غذایی، کشاورزی و دارویی صندوق بازنشستگی کشوری، طی حکمی از سوی مهندس علی رومی، مدیرعامل هلدینگ، اکبرصفری به عنوان مدیر حراست هلدینگ معرفی و منصوب شد

مهندس رومی در مراسم اعطای حکم فوق،  ضمن قدردانی از آقای عزیز رضایی، مدیرکل حراست مرکزی صندوق بازنشستگی کشوری به جهت همکاری بی شائبه و شبانه روزی ایشان، از تلاش های ارزشمند و اثربخش مدیر سابق حراست نیز تشکر کرده،  به همراهی و همکاری با حراست برای پیشبرد بهتر امور شرکت ها در جهت سلامت و در راستای اهداف والای صندوق، توصیه کرد و بر رعایت و کنترل هزینه ها تأکید ویژه داشت. وی واحد حراست را در زمره واحدهای مؤثر و همراه در سازمان برشمرد و ابراز امیدواری کرد با حضور مؤثرتر این بخش، بتوانیم نسبت به بازنشستگان عزیز، این قشر خدوم و مظلوم کشور ادای دین کنیم.
پیش ازاین، مدیریت حراست صبا جهاد را امیر علی عسگری بر عهده داشت.