مردم گرامی و مصرف کنندگان عزیز محصولات لبنی پگاه

مردم گرامی و مصرف کنندگان عزیز محصولات لبنی پگاه

اخیرا هجمه وسیعی علیه شیر این معجزه الهی و فرآورده های لبنی که مصرف آن رابطه مستقیم با سلامتی دارد طرح گردیده است.

پیرو سئوالات مکرر مصرف کنندگان محترم محصولات پگاه باطلاع میرساند، تمامی محصولات پگاه در کلیه مراکز فروش در سطح کشور همچون گذشته سالم و با کیفیت و در چارچوب استانداردهای تدوین شده سازمان ملی استاندارد و مجوزهای  صادره از سوی  سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت تولید و عرضه میگردد.

همچنین تاکید می نماید تمامی محصولات پگاه در هنگام تولید و در سطح بازار دائما در معرض پایش دستگاههای نظارتی است و این مجموعه از هرگونه تشدید نظارت استقبال می کند. بدیهی است اطلاعیه اخیر وزارت بهداشت، درمان و پزشکی نیز موید این موضوع است.

 

روابط عمومی و امور بین الملل

شرکت صنایع شیر ایران