نشست دکتر رومی مدیرعامل محترم هلدینگ صنایع غذایی ، دارویی و کشاورزی با مدیران عامل شرکت های صنایع لبنی اراک و بازارگستر پگاه منطقه ۴

نشست دکتر رومی مدیرعامل محترم هلدینگ صنایع غذایی ، دارویی و کشاورزی با مدیران عامل شرکت های صنایع لبنی اراک و بازارگستر پگاه منطقه ۴

روز یکشنبه مورخ 96/10/10 این شرکت میزبان جناب آقای دکتر رومی مدیرعامل محترم هلدینگ صنایع غذایی ، دارویی و کشاورزی باتفاق هیئت همراه بود . در این نشست که مدیرعامل محترم بازارگستر پگاه منطقه 4 " جناب آقای مهندس درستکار " و جمعی از مدیران آن مجموعه نیز حضور داشتند آقای مهندس طهماسبی مدیرعامل شرکت صنایع لبنی اراک ابتدا ضمن ابراز خیرمقدم به حضار ، گزارشی از شرایط قبلی و فعلی شرکت در خصوص میزان جذب شیر خام و کاهش مقدار دریافت بعد از نوسان و گران شدن نرخ شیر و همچنین کمبود منابع مالی و سرمایه در گردش و همچنین پیگیریهای لازم در جهت جذب دامداران داخل استان مرکزی را در جلسه مطرح نمودند . ایشان همچنین از قطع شدن عمده فروشی محصولات صلا ،عدم تحقق فروش 90 تن محصول پیش بینی شده از سوی معاونت بازاریابی و فروش به مناطق بازار گستر را از چالشهای فرا روی این شرکت عنوان نمودند و خواستار همکاری بیشتر مناطق بازارگستر در تامین منابع مالی این شرکت شدند . در ادامه جلسه مهندس طهماسبی با بیان اینکه شرکت وضعیت مطلوب و روبه رشدی دارد با توکل بر توجهات الهی و حمایتهای همه جانبه و دلسوزانه هلدینگ ، در خصوص همکاری این شرکت با شرکتهای بازارگستر تأکید نمودند .
جناب آقای مهندس درستکار مدیر عامل محترم بازارگستر پگاه منطقه 4 نیز گزارشی از تحقق 105درصدی بوجه در نظر گرفته شده در فروش محصولات با برند پگاه و 60 درصدی با برند صلا و همچنین از برنامه های در نظر گرفته شده به منظور فروش بیشتر را مطرح نموند . در این جلسه آقای مهندس کاشانی زاده مدیریت طرح وبرنامه بازارگستر پگاه منطقه 4 ضمن ارائه گزارشی روند روبه رشد شرکت صلا را تائید نمودند ابراز نمودند در پایان جناب دکتر رومی ضمن تقدیر و تشکر از مهندس طهماسبی به دلیل پذیرش مسئولیت خطیر مدیریت این شرکت خواستار همکاری دو جانبه هر چه بیشتر و سازنده شرکت صنایع لبنی اراک و بازارگستر پگاه منطقه 4 شدند و نکات مهمی را مبنی بر تمرکز مدیرعامل محترم شرکت به امور کلان و مسائل مربوط به هلدینگ و دفتر مرکزی و سپردن سایر امور جاری به مدیران و معاونین خود بیان نموده و فروش سهم مشخص شده از محصولات شرکت را به مدیران بازارگستر متذکر و خواهان پرداخت به موقع و توافق شده منابع مالی به این واحد را شدند. همچنین پیگیری وامهای درخواستی از بانک کشاورزی و سایر منابع و تعاملات فی مابین شرکت صلا و سایر مناطق بازارگستر و استفاده از برند پگاه را برای تولید محصولات را با عنایت به مجوزههای اخذ شده از هیئت مدیره هلدینگ جهت بهره وری بیشتر و کمک به شرکت صلارا مورد تاکید قرار داده واز اولویتهای برنامه های مدیرعامل شرکت بیان نموده و در خصوص ارائه محصولات با کیفیت به بازار تاکید نمودند . در خاتمه جلسه با ذکر صلوات به پایاین رسید .