اخبار استخدام

۱۶/۰۲/۱۳۹۷

جذب کارشناس تامین شیر خام (آقا)

۰۷/۰۲/۱۳۹۷

جذب کارشناس صنایع غذایی و فرآورده های لبنی (آقا)

جذب کارشناس صنایع غذایی و فرآورده های لبنی (آقا) شرکت صنایع لبنی اراک (صلا) در نظر دارد ۱ نفر آقا با حداقل ۲ سال سابقه کار و با مدرک تحصیلی کارشناسی علوم و صنایع غذایی یا شیر و فرآورده های لبنی جذب نماید. از واجدین شرایط خواهشمند است جهت تکمیل فرم و مصاحبه به اموراداری شرکت مراجعه فرمایند