مناقصه و مزايده

بهمن ۱, ۱۳۹۶

مناقصه طراحی و ساخت تصفیه خانه فاضلاب

اسناد مناقصه تصفیه خانه فاضلاب
دی ۱۶, ۱۳۹۶

مناقصه یک دستگاه کمپرسور اویل فری (Oil Free) و متعلقات مربوطه

اسناد مناقصه کمپرسور