گرامیداشت ۶۶ امین سالگرد صنایع شیرایران (پگاه)

گرامیداشت ۶۶ امین سالگرد صنایع شیرایران (پگاه)

به گزارش روابط عمومی پگاه اراک صبح روز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۹ با حضور مدیران شرکت پگاه اراک ،با اهدا شیرینی و شیر ضمن تجلیل و قدردانی از پرسنل ، این روز را جشن گرفته شد. شایان ذکر است این مراسم با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد .