رامين طهماسبی نادری

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره


تحصیلات: کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان سوابق کاری: مدیر کنترل کیفی و مسئول فنی پگاه لرستان - مدیر کنترل کیفیت و بهداشت شرکت کالبر- معاونت تولید پگاه گیلان - معاونت بهره برداری پگاه اراک- مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره پگاه اراک - مدیر هماهنگی های تولید پگاه تهران - مدیر کارخانه محصولات پودری پگاه تهران

احمد صدیقی پاشاکی

رئیس هیئت مدیره

شرکت شیر پاستوریزه پگاه اراک


تحصیلات: کارشناسی تعاون و رفاه- کارشناسی ارشد جامعه شناسی- دانشجوی دکترا سوابق: مدرس در دانشگاه تبریز- قائم مقام و معاون بازاریابی بازار گستر منطقه ۴- مدرس کارگاه‌های آموزشی فروش

چنگیز قدم پور

عضو هیئت مدیره

شرکت شیر پاستوریزه پگاه اراک


تحصیلات: کارشناسی بهداشت حرفه ای- کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست سوابق: کارشناس و کارشناس مسئول پگاه لرستان- رئیس اداره hse پگاه لرستان – معاونت شرکت پگاه لرستان

مهدی دولت آبادی

عضو هیئت مدیره

شرکت شیر پاستوریزه پگاه اراک


تحصیلات: کارشناسی مدیریت دولتی – کارشناسی ارشد روابط بین الملل

ناصر غفاری

مدیرمالی و عضو هیئت مدیره

شرکت شیر پاستوریزه پگاه اراک


تحصیلات: کارشناسی مدیریت صنعتی - کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید سوابق: مدیر مالی شرکت پگاه اراک- عضو هیئت مدیره شرکت پگاه اراک- نماینده اصلی در هیئت بدوی تشخیص مطالبات اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان مرکزی

مدیران

مدیر حراست: محمد حاتمی مصلح آبادی

مدیر تولید: شاهین گودرزی

مدیر کنترل کیفی: رضا قاسمی

مدیر فنی: محسن رضائی

مدیر برنامه ریزی: تیمور توکلی

مدیر بازرگانی: داریوش سپهوند

مدیر مالی: ناصر غفاری

سرپرست اداری: مرجان براتی

مدیر آی تی: محمد رضا یوسفی

مدیر فروش و صادرات : عطیه محبی

سرپرست R&D : علی صابری

سرپرست روابط عمومی: وحید کریمی

تاریخچه اعضاي هيئت مديره شركت و مديران عامل شركت از ابتدا تا كنون

از تاريخ

رئيس هيئت مديره

نائب رئيس هيئت مديره

عضو هيئت مديره

عضو هيئت مديره

عضو هيئت مديره

مدير عامل

1355

عباسقلي بيات

كلاس كارل ورولد

حسينقلي بيات

بوب ويليم يوهان

هوشيار قبادي

حسينقلي بيات

27/12/1358

فرخ رفيعا

محمد علي ميرفندرسكي

سيد جواد نكو اقبال

ارسطو مصنع

رضا رستميان جوزداني

ارسطو مصنع

9/7/1359

محمد علي ميرفندرسكي

_

مصطفي خانقاهي

حجت اله نوئين اصفهاني

_

حجت اله نوئين اصفهاني

2/7/1360

محمدعلي ميرفندرسكي

مجتبي وقايع نگار

ناصر حبيبي

حجت اله نوئين اصفهاني

_

ناصر حبيبي

5/9/1363

محمد مصطفي اردوبازاري

حشمت اله كرديان

مجتبي وقايع نگار

_

_

مجتبي وقايع نگار

27/8/1365

نصراله سپاسي

علي محمد فيلسوف

ناصر مهرگاني

_

_

مجتبي وقايع نگار

15/12/1368

علي محمد فيلسوف

عزيزاله محسني

محمد حسن كارگرزاده

-

-

محمدحسن كارگرزاده

17/7/1370

علي محمد فيلسوف

عزيزاله محسني

محمد حسن كارگرزاده

-

-

محمود علايي

11/1/1371

علي اكبر خواجوئي

عبدالصاحب ستاري پور

بهرام هنرپرور

علي توكلي

محمد مصطفي اردوبازاري

محمود علائي

28/1/1371

علي اكبر خواجوئي

عبدالصاحب ستاري پور

بهرام هنرپرور

علي توكلي

عليرضا سپاسي

محمود علائي

4/12/1373

علي رضا خدمتي

خليل ميهن پرست

علي توكلي

علي توكلي

سيد وحيد وحيدي

محمود صفري خليل ميهن پرست

21/8/1374

علي رضا خدمتي

خليل ميهن پرست

محمود صفري

فاطمه غلاميان

سيد وحيد وحيدي

مهدي شيشه چي ها

16/10/1374

خليل ميهن پرست

مهدي شيشه چي ها

محمود صفري

فاطمه غلاميان

سيد وحيد وحيدي

مهدي شيشه چي ها

10/11/1377

خليل ميهن پرست

مهدي شيشه چي ها

محمود صفري

فاطمه غلاميان

ناهيد پراخودي مقدم

مهدي شيشه چي ها

21/3/1380

خليل ميهن پرست

مهدي شيشه چي ها

ذبيح اله اولاد

فاطمه غلاميان

ناهيد پراخودي مقدم

مهدي شيشه چي ها

25/2/1380

خليل ميهن پرست

مهدي شيشه چي ها

محمد خميسي

حميد رضا سعيدي

ناهيد پراخودي مقدم

مهدي شيشه چي ها

25/6/1381

خليل ميهن پرست

مهدي شيشه چي ها

احمد طرفه

حميد رضا سعيدي

ناهيد پراخودي مقدم

مهدي شيشه چي ها

14/4/1382

خليل ميهن پرست

مهدي شيشه چي ها

احمد طرفه

حيدر سليتي

ناهيد پراخودي مقدم

مهدي شيشه چي ها

19/1/1383

مهدي شيشه چي ها

عيسي احمد پور

احمد طرفه

حيدر سليتي

ناهيد پراخودي مقدم

مهدي شيشه چي ها

4/3/1384

مهدي شيشه چي ها

عيسي احمد پور

احمد طرفه

سياوش سليمي

ناهيد پراخودي مقدم

مهدي شيشه چي ها

6/11/1384

سيد كاظم طباطبايي اشكذري

مهدي شيشه چي ها

نصرت اله شيرازي

حسين ايزدي قهفرخي

ناهيد پراخودي مقدم

مهدي شيشه چي ها

25/1/1386

سيد كاظم طباطبايي اشكذري

محسن داوودي

محمد رضا سرائيان

حسين ايزدي قهفرخي

ناهيد پراخودي مقدم

محسن داوودي

12/8/1386

عيسي احمدپور

محسن داوودي

محمد رضا سرائيان

حسين ايزدي قهفرخي

ناهيد پراخودي مقدم

محسن داوودي

15/7/1387

عيسي احمدپور

محسن داوودي

محمد رضا سرائيان

نادر مومني

منوچهر گل محمدي

محسن داوودي

6/8/1388

عيسي احمدپور

محسن داوودي

محمد رضا سرائيان

نادر مومني

منوچهر گل محمدي

محمد رضا سرائيان

8/3/1389

عيسي احمدپور

محمد رضا سرائيان

عليرضا تمرتاش

نادر مومني

منوچهر گل محمدي

محمد رضا سرائيان

25/4/1390

تيمور ادواي

محمد رضا سرائيان

عليرضا تمرتاش

نادر مومني

منوچهر گل محمدي

محمد رضا سرائيان

15/6/1391

تيمور ادواي

محمد رضا سرائيان

عليرضا تمرتاش

حميد نوتاش

منوچهر گل محمدي

محمد رضا سرائيان

13/4/1392

تيمور ادواي

محمد رضا سرائيان

سيد علي محمد موسوي

حميد نوتاش

منوچهر گل محمدي

محمد رضا سرائيان

4/9/1392

عباس مظفري

محمد رضا سرائيان

سيد علي محمد موسوي

حميد نوتاش

منوچهر گل محمدي

محمد رضا سرائيان

18/8/1393

علي تقوي

عزيزاله قرباني

سيد علي محمد موسوي

سيروس حامدي

منوچهر گل محمدي

عزيزاله قرباني

10/12/1394

محمد جواد درستكار

حشمت اله بهرامي

شهريار يار احمدي

حسن زنوزي

ناصر پاشاپور جلك

حشمت اله بهرامي

13/6/1395

احمد صدیقی پاشاکی

حشمت اله بهرامي

چنگیز قدم پور

حسن زنوزي

ناصر پاشاپور جلك

حشمت اله بهرامي

18/8/1395

احمد صدیقی پاشاکی

حشمت اله بهرامي

چنگیز قدم پور

رامین طهماسبی نادری

ناصر پاشاپور جلك

حشمت اله بهرامي

13/4/1396

مهرنوش امجدی گلپایگانی

حشمت اله بهرامي

چنگیز قدم پور

رامین طهماسبی نادری

احمد صدیقی پاشاکی

حشمت اله بهرامي

11/10/1396

مهرنوش امجدی گلپایگانی

رامین طهماسبی نادری

چنگیز قدم پور

احمد صدیقی پاشاکی

حشمت اله بهرامي

رامین طهماسبی نادری

15/12/1396

مهرنوش امجدی گلپایگانی

رامین طهماسبی نادری

چنگیز قدم پور

احمد صدیقی پاشاکی

ناصر غفاری

رامین طهماسبی نادری

15/8/1397

مهدی اله یار بیک

حامد امینی مصلح آبادی

چنگیز قدم پور

احمد صدیقی پاشاکی

ناصر غفاری

حامد امینی مصلح آبادی

15/12/1398

احمد صدیقی پاشاکی

حامد امینی مصلح آبادی

چنگیز قدم پور

مهدی دولت آبادی فراهانی

ناصر غفاری

حامد امینی مصلح آبادی

1401/04/01

احمد صدیقی پاشاکی

رامین طهماسبی نادری

چنگیز قدم پور

مهدی دولت آبادی فراهانی

ناصر غفاری

رامین طهماسبی نادری