پنیر حلب یواف ۱۳ کیلوگرمی

پگاه
واحد محصولکیلوگرمنوع بسته بنديحلب
تاريخ مصرف6 ماه تعداد در بسته13
وزن13 کیلوگرم درصد چربي19