خامه عسل استریل ۲۰۰ سی سی چهارگوش

پگاه
واحد محصولپاکتنوع بسته بنديشيرينگ
تاريخ مصرف6 ماهتعداد در بسته27
حجم200 گرمدرصد چربي20