ماست پرچرب دبه ۲ کیلویی

پگاه
واحد محصولدبهنوع بسته بنديشيرينگ
تاريخ مصرف20 روزتعداد در بسته4
حجم2000 گرمدرصد چربي3